Misja:

Zapewnienie klientom oszczędności i komfortu zaopatrzenia w części eksploatacyjne do urządzeń wykorzystywanych w procesach cięcia i spawania.

Misja jest wypełniana poprzez dostawy części najwyższej jakości poparte specjalistyczną wiedzą naszych pracowników oraz dzięki wysokim standardom obsługi klienta.

Wizja:

Umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz systematyczne zwiększanie udziału eksportu w sprzedaży firmy.