tig_esab_04_01

Poz.KodOpis
1366-324-880  Fajka PSF 160
366-315-880  Fajka PSF 250
366-388-880  Fajka PSF 305/315
366-389-880  Fajka PSF 400/405
366-390-880  Fajka PSF 500/505
2366-397-001  Izolator PSF 160/250
366-397-002  Izolator PSF 305/315/400/405
366-397-003  Izolator PSF 500/505
458-874-001  Izolator PSF 410W/510W
3455-251-001  Izolator PSF*02W
4469-249-001  Adapter końcówki M6 PSF 160/302W
366-314-001  Adapter końcówki M6 PSF 250
366-394-001  Adapter końcówki M6 PSF 305/315/410W
366-394-002  Adapter końcówki M8 PSF 400/510/*02W
366-395-001  Adapter końcówki M8 PSF 500/505
5366-396-001  Izolator dyszy L.30 mm. PSF 160
366-396-002  Izolator dyszy L.50 mm. PSF 250
366-396-003  Izolator dyszy L.50 mm. PSF 315
366-396-004  Izolator dyszy L.50 mm. PSF 400
366-396-005  Izolator dyszy L.50 mm. PSF 500
6458-471-001  Izolator dyszy L.20 mm. PSF 160
458-471-002  Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 250
458-471-003  Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 305/410W
458-471-004  Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 405/510W
458-471-005  Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 505
7469-538-001  Izolator dyszy L.26,5 mm. PSF 302W
469-539-001  Izolator dyszy L.26,5 mm. PSF 402W
469-540-001  Izolator dyszy L.26,5 mm. PSF 502W/602W
8366-854-880  Dysza gazowa ø 13 mm. PSF 160 ( z izolatorem )
366-854-881  Dysza gazowa ø 14 mm. PSF 250 ( z izolatorem )
366-854-882  Dysza gazowa ø 16 mm. PSF 315 ( z izolatorem )
366-854-883  Dysza gazowa ø 17 mm. PSF 400 ( z izolatorem )
366-854-884  Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 500 ( z izolatorem )
9458-464-880  Dysza gazowa ø 13 mm. PSF 160 ( z izolatorem )
458-464-881  Dysza gazowa ø 14 mm. PSF 250 ( z izolatorem )
458-464-882  Dysza gazowa ø 16 mm. PSF 305/410W ( z izolatorem )
458-464-883  Dysza gazowa ø 17 mm. PSF 405/510W ( z izolatorem )
458-464-884  Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 505 ( z izolatorem )
10455-282-880  Dysza gazowa ø 14 mm. PSF 302W ( z izolatorem )
455-283-880  Dysza gazowa ø 17 mm. PSF 402W ( z izolatorem )
455-284-880  Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 502W ( z izolatorem )
455-584-880  Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 602W ( z izolatorem )
11366-549-882  Prowadnik drutu ø 0,6-0,8mm. (3m.)
366-549-883  Prowadnik drutu ø 0,6-0,8mm. (4.5m.)
366-549-884  Prowadnik drutu ø 0,9-1,0mm. (3m.)
366-549-885  Prowadnik drutu ø 0,9-1,0mm. (4.5m.)
366-549-886  Prowadnik drutu ø 1,2mm. (3m.)
366-549-887  Prowadnik drutu ø 1,4mm. (3m.)
366-549-888  Prowadnik drutu ø 1,4mm. (4.5m.)
366-549-889  Prowadnik drutu ø 1,6mm. (3m.)
366-549-890  Prowadnik drutu ø 1,6mm. (4.5m.)
12304045  Złączka ustalająca do prowadnika drutu złącze Euro
13468-500-001  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 0,6 mm.
468-500-003  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 0,8 mm.
468-500-004  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 0,9 mm
468-500-005  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,0 mm.
468-500-007  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,2 mm.
468-500-008  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,4 mm.
468-500-009  Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,6 mm.
468-502-003  Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 0,8 mm.
468-502-004  Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 0,9 mm.
468-502-005  Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,0 mm.
468-502-007  Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,2 mm.
468-502-008  Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,4 mm.
468-502-009  Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,6 mm.

PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.

tig_esab_04_01
НаимКодОписание
1366-324-880  Шейка PSF 160
366-315-880  Шейка PSF 250
366-388-880  Шейка PSF 305/315
366-389-880  Шейка PSF 400/405
366-390-880  Шейка PSF 500/505
2366-397-001  Изолятор PSF 160/250
366-397-002  Изолятор PSF 305/315/400/405
366-397-003  Изолятор PSF 500/505
458-874-001  Изолятор PSF 410W/510W
3455-251-001  Изолятор PSF*02W
4469-249-001  Переходник наконечника M6 PSF 160/302W
366-314-001  Переходник наконечника M6 PSF 250
366-394-001  Переходник наконечника M6 PSF 305/315/410W
366-394-002  Переходник наконечника M8 PSF 400/510/*02W
366-395-001  Переходник наконечника M8 PSF 500/505
5366-396-001  Изолятор сопла L.30 mm. PSF 160
366-396-002  Изолятор сопла L.50 mm. PSF 250
366-396-003  Изолятор сопла L.50 mm. PSF 315
366-396-004  Изолятор сопла L.50 mm. PSF 400
366-396-005  Изолятор сопла L.50 mm. PSF 500
6458-471-001  Изолятор сопла L.20 mm. PSF 160
458-471-002  Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 250
458-471-003  Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 305/410W
458-471-004  Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 405/510W
458-471-005  Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 505
7469-538-001  Изолятор сопла L.26,5 mm. PSF 302W
469-539-001  Изолятор сопла L.26,5 mm. PSF 402W
469-540-001  Изолятор сопла L.26,5 mm. PSF 502W/602W
8366-854-880  Сопло газовое ø 13 mm. PSF 160
366-854-881  Сопло газовое ø 14 mm. PSF 250
366-854-882  Сопло газовое ø 16 mm. PSF 315
366-854-883  Сопло газовое ø 17 mm. PSF 400
366-854-884  Сопло газовое ø 18 mm. PSF 500
9458-464-880  Сопло газовое ø 13 mm. PSF 160
458-464-881  Сопло газовое ø 14 mm. PSF 250
458-464-882  Сопло газовое ø 16 mm. PSF 305/410W
458-464-883  Сопло газовое ø 17 mm. PSF 405/510W
458-464-884  Сопло газовое ø 18 mm. PSF 505
10455-282-880  Сопло газовое ø 14 mm. PSF 302W
455-283-880  Сопло газовое ø 17 mm. PSF 402W
455-284-880  Сопло газовое ø 18 mm. PSF 502W
455-584-880  Сопло газовое ø 18 mm. PSF 602W
11366-549-882  Проводник проволоки ø 0,6-0,8mm. (3m.)
366-549-883  Проводник проволоки ø 0,6-0,8mm. (4.5m.)
366-549-884  Проводник проволоки ø 0,9-1,0mm. (3m.)
366-549-885  Проводник проволоки ø 0,9-1,0mm. (4.5m.)
366-549-886  Проводник проволоки ø 1,2mm. (3m.)
366-549-887  Проводник проволоки ø 1,4mm. (3m.)
366-549-888  Проводник проволоки ø 1,4mm. (4.5m.)
366-549-889  Проводник проволоки ø 1,6mm. (3m.)
366-549-890  Проводник проволоки ø 1,6mm. (4.5m.)
12304045  Линейный ниппель для проводника проволоки с
13468-500-001  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 0,6 mm.
468-500-003  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 0,8 mm.
468-500-004  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 0,9 mm
468-500-005  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,0 mm.
468-500-007  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,2 mm.
468-500-008  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,4 mm.
468-500-009  Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,6 mm.
468-502-003  Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 0,8 mm.
468-502-004  Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 0,9 mm.
468-502-005  Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,0 mm.
468-502-007  Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,2 mm.
468-502-008  Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,4 mm.
468-502-009  Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,6 mm.

PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.