POWERMAX® 1000T60/T60M 1250T80-60/T80-60M 1650T100/T100M 1100RT80/RT80M/RT60/RT60M 600RT60/RT60M 800RT60/RT60M 900RT60/RT60M MAX40CS RT60/RT60M 42RT60/RT60M 43RT60/RT60M 43 CS RT60/RT60M
 
Poz. Numer ref. Kod Opis
1 120925 120925/AN   Pierścień zawirowujacy 40-80A
2 —– 120926/L   Elektroda długa Hf 40-80 A
3 —– 120932/L   Dysza 40A
—– 120931/L   Dysza 60A
—– 120927/L   Dysza 80A
4 120928 120928/AN   Osłona dyszy 40-80A
5 —– 120929/L   Pierścień dystansowy 40-80A
6 220051 220051/AN   Pierścień zawirowujący 100A
7 —– 220037/L   Elektroda Hf 100A
8 —– 220011/L   Dysza dystansowa 100A
9 220048 220048/AN   Osłona dyszy 100A
10 —– 220065/L   Pierścień dystansowy 100A
 

 

    PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.