Back-Cast

Im lepsze połączenie między wkładką, a obsadą elektrody tym lepsze i bardziej powtarzalne wyniki zgrzewania oraz dłuższa żywotność elektrody.

Jakość połączenia w standardowej elektrodzie lutowanej nie jest idealna. Struktura spoiwa powoduje występowanie niestabilnej rezystencji na połączeniu obsady i wkładki, co negatywnie wpływa na parametry pracy elektrody i skuteczność chłodzenia, prowadząc zmniejszenia trwałości elektrod. 

Innowacyjna technologia Back-Cast, polega ona na wprowadzeniu proszku metalicznego pomiędzy obsadą i wkładkę, który w procesie spiekania w komorze próżniowej przenika w miejscu łączenia do struktury materiału. Jednorodne połaczenie jest wolne od ubytków, rzadzizn i zanieczyszczeń. Brak dodatkowego spoiwa zwiększa wytrzymałość temperaturową elektrod, aż do wartości równej temperaturze topnienia miedzi tj. 1083oC oraz znacznie poprawia zdolność elektrody do odprowadzania ciepła. Elektrody Back-Cast najlepiej sprawdzą się w automatycznych stacjach zgrzewających o dużej szybkości procesu.  

Zalety metody back-cast:

Elektrody w technologii Back-Cast w zależności od aplikacji, warunków i parametrów zgrzewania mogą pracować do aż do 10 x dłużej od elektrod standardowych.

mikrozgrzewanie_informacje_06