Do zgrzewania metali kolorowych

Specyfika procesu mikro-zgrzewania materiałów przewodzących stawia przed elektrodami bardzo wysokie wymagania techniczne. Materiały do produkcji elektrod do mikro-zgrzewania muszą charakteryzować się wysoką temperaturą rekrystalizacji, stabilnością w wysokich temperaturach pracy, dobrą przewodnością cieplną i elektryczną. Przyśpieszona degradacja powierzchni roboczych elektrod na skutek odziaływania temperatury i dużej siły zwarcia podczas zgrzewania to najczęstszy problem technologiczny wpływający na stabilność procesu zgrzewania. Elektrody z metali ogniotrwałych o najwyższej czystości wykonanych w technologii spiekania proszku doskonale sprawdzą się w tej aplikacji.