Kompozytowe

Elektrody kompozytowe to innowacyjne rozwiązanie w technologii zgrzewania oporowego. Poprzez połączeni materiałów o różnych właściwościach mechanicznych (twardość, wytrzymałość na ściskanie itd.) oraz fizycznych (przewodność elektryczna, cieplna, gęstość) możemy uzyskać elektrody o unikatowych parametrach pracy. Zapewniamy najwyższą dokładność obróbki mechanicznej oraz stabilne połącznie materiałów. Łączenie miedzianej obsady z częścią roboczą spoiwem srebrnym,  my wiemy jak to robić!