Termody Hot-Bar

Technologia Hot-Bar stosowana jest do łączenia ścieżek płytek obwodów drukowanych (PCB) z taśmą wielożyłową FFC lub z przewodami.

Termoda odpowiedzialna jest za stopienie lutowia pomiędzy łączonymi elementami w jak najkrótszym czasie. Użycie materiału o stosunkowo dużej oporności, zachowującego swoją twardość w wysokich temperaturach zapewnia właściwe nagrzanie i docisk łączonych elementów.

Ze względu na delikatność elementów cały proces musi być ściśle kontrolowany i zaprogramowany.

 

Dostarczamy termody do procesu Hot-Bar w obszarach produkcji masowej:

- hot bar soldering – lutowanie taśmy FFC lub przewodu z płytką PCB  

- hot bar bonding – łączenie taśmy FCC z płytką PCB za pomocą naniesionej na taśmę warstwie kleju, który dzięki podgrzewaniu ulega rozpływowi i usieciowaniu.

- ACF laminating – połączenie taśmy FFC z płytką PCB przy użyciu taśmy ACF. Polega na połączeniu elementów klejem termoutwardzalnym w postaci taśmy, w którym znajdują się cząstki przewodzące.

- hot-bar staking – proces łączenia dwóch lub więcej części, z których co najmniej jedna jest wykonana z tworzywa sztucznego. Metodę tę stosuje się między innymi do montażu płytek PCB w plastikowych obudowach.

 

Odpowiednia konstrukcja termody jest kluczem do jakości i stabilności procesu. Zastosowanie zaawansowanej technologii materiałowej w połączeniu z odpowiednimi technikami wytwarzania pozwoliło opracować termody doskonale przekazujące ciepło do części. Precyzyjna konstrukcja naszych termod pozwala wykorzystywać je do szerokiego spektrum zastosowań. Są zaprojektowane tak, aby poprzez szybkie cykle ogrzewania i chłodzenia minimalizowały czas procesu oraz jednocześnie zachowywały właściwą geometrię i wytrzymywały odkształcenie, wynikające  z dużych sił nacisku w procesie zgrzewania.