Title
HPR 130XD / HPR 260XD HPR 130XD / HPR 260XD
Content
Polski: Polski:

hypr-130-260

POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD

hypr-130-260
POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD

  hpr130xd-260xd.pdf (569,0 KiB, 839 hits)

Poz. Numer ref. Kod Opis
1 220192 220192 Elektroda 30A
2 220180 220180/AN Pierścień zawirowujący 30A Maximum Life
3 220193 220193/AN Dysza 30A
4 220194 220194/AN Osłona 30A
5 220552 220552/AN Elektroda 50A
6 220553 220553/AN Pierścień zawirowujący 50A Maximum Life
7 220554 220554/AN Dysza 50A
8 220555 220555/AN Osłona 50A
9 220187 220187/AN Elektroda 80A
10 220179 220179/AN Pierścień zawirowujący 80A-130A Maximum Life
11 220188 220188/AN Dysza 80A
12 220189 220189/AN Osłona 80A
13 220510 220510/AN Dysza 100A
14 220181 220181/AN Elektroda 130A
10 220179 220179/AN Pierścień zawirowujący 80A-130A Maximum Life
15 220182 220182/AN Dysza 130A
16 220183 220183/AN Osłona 130A
17 220352 220352/AN Elektroda 200A
18 220353 220353/AN Pierścień zawirowujący 200A Maximum Life
19 220354 220354/AN Dysza 200A
20 220356 220356/AN Osłona 200A
21 220435 220435/AN Elektroda 260A
22 220436 220436/AN Pierścień zawirowujący 260A Maximum Life
23 220439 220439/AN Dysza 260A
24 220440 220440/AN Osłona 260A
25 220340 220340/AN Rurka chłodząca – Kompatybilna również z oryginalnymi elektrodami
 
 

  hpr130xd-260xd.pdf (569,0 KiB, 839 hits)

Poz.Numer ref.KodOpis
POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD
1220192220192/AN  Elektroda 30A
220192/S Elektroda 30A ze srebrnym rdzeniem
2220180220180/AN  Pierścień zawirowujący 30A Maximum Life
3220193220193/AN  Dysza 30A
220193TP Dysza 30A z podwójnym chłodzeniem
4220194220194/AN  Osłona 30A
5220552220552/AN  Elektroda 50A
220552/S Elektroda 50A ze srebrnym rdzeniem
6220553220553/AN  Pierścień zawirowujący 50A Maximum Life
7220554220554/AN  Dysza 50A
220554TP Dysza 50A z podwójnym chłodzeniem
8220555220555/AN  Osłona 50A
9220187220187/AN  Elektroda 80A
220187/S Elektroda 80A ze srebrnym rdzeniem
10220179220179/AN  Pierścień zawirowujący 80A-130A Maximum Life
11220188220188/AN  Dysza 80A
220188TP Dysza 80A z podwójnym chłodzeniem
12220189220189/AN  Osłona 80A
13220510220510/AN  Dysza 100A
14220181220181/AN  Elektroda 130A
220181/S Elektroda 130A ze srebrnym rdzeniem
10220179220179/AN  Pierścień zawirowujący 80A-130A Maximum Life
15220182220182/AN  Dysza 130A
220182TP Dysza 130A z podwójnym chłodzeniem
16220183220183/AN  Osłona 130A
17220352220352/AN  Elektroda 200A
220352/S Elektroda 200A ze srebrnym rdzeniem
18220353220353/AN  Pierścień zawirowujący 200A Maximum Life
19220354220354/AN  Dysza 200A
220354TP Dysza 200A z podwójnym chłodzeniem
20220356220356/AN  Osłona 200A
21220435220435/AN  Elektroda 260A
220435/S Elektroda 260A ze srebrnym rdzeniem
22220436220436/AN  Pierścień zawirowujący 260A Maximum Life
23220439220439/AN  Dysza 260A
220439TP Dysza 260A z podwójnym chłodzeniem
24220440220440/AN  Osłona 260A
25220340220340/AN  Rurka chłodząca – Kompatybilna również z oryginalnymi elektrodami
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.

PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.

Rosyjski: Rosyjski:

hypr-130-260 hypr-130-260
POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD

  hpr130xd-260xd.pdf (569,0 KiB, 839 hits)

  hpr130xd-260xd.pdf (569,0 KiB, 839 hits)

Наиме Наиме Идент.№ Идент.№ Код Код Описание Описание
1 1 220192 220192 220192 220192 Электрод 30A Электрод 30A
2 2 220180 220180 220180/AN 220180/AN Завихрительное кольцо 30A Maximum Life Завихрительное кольцо 30A Maximum Life
3 3 220193 220193 220193/AN 220193/AN Сопло 30A Сопло 30A
4 4 220194 220194 220194/AN 220194/AN Защита 30A Защита 30A
5 5 220552 220552 220552/AN 220552/AN Электрод 50A Электрод 50A
6 6 220553 220553 220553/AN 220553/AN Завихрительное кольцо 50A Maximum Life Завихрительное кольцо 50A Maximum Life
7 7 220554 220554 220554/AN 220554/AN Сопло 50A Сопло 50A
8 8 220555 220555 220555/AN 220555/AN Защита 50A Защита 50A
9 9 220187 220187 220187/AN 220187/AN Электрод 80A Электрод 80A
10 10 220179 220179 220179/AN 220179/AN Завихрительное кольцо 80A-130A Maximum Life Завихрительное кольцо 80A-130A Maximum Life
11 11 220188 220188 220188/AN 220188/AN Сопло 80A Сопло 80A
12 12 220189 220189 220189/AN 220189/AN Защита 80A Защита 80A
13 13 220510 220510 220510/AN 220510/AN Dysza 100A Dysza 100A
14 14 220181 220181 220181/AN 220181/AN Электрод 130A Электрод 130A
10 10 220179 220179 220179/AN 220179/AN Завихрительное кольцо 80A-130A Maximum Life Завихрительное кольцо 80A-130A Maximum Life
15 15 220182 220182 220182/AN 220182/AN Сопло 130A Сопло 130A
16 16 220183 220183 220183/AN 220183/AN Защита 130A Защита 130A
17 17 220352 220352 220352/AN 220352/AN Электрод 200A Электрод 200A
18 18 220353 220353 220353/AN 220353/AN Завихрительное кольцо 200A Maximum Life Завихрительное кольцо 200A Maximum Life
19 19 220354 220354 220354/AN 220354/AN Сопло 200A Сопло 200A
20 20 220356 220356 220356/AN 220356/AN Защита 200A Защита 200A
21 21 220435 220435 220435/AN 220435/AN Электрод 260A Электрод 260A
22 22 220436 220436 220436/AN 220436/AN Завихрительное кольцо 260A Maximum Life Завихрительное кольцо 260A Maximum Life
23 23 220439 220439 220439/AN 220439/AN Сопло 260A Сопло 260A
24 24 220440 220440 220440/AN 220440/AN Защита 260A Защита 260A
25 25 220340 220340 220340/AN 220340/AN Rurka chłodząca – Kompatybilna również z oryginalnymi elektrodami Rurka chłodząca – Kompatybilna również z oryginalnymi elektrodami
 

 

 

 

PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.

PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.

Angielski: Angielski:

hypr-130-260 hypr-130-260
POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD POWERMAX® HPR 130XD / HPR 260XD

  hpr130xd-260xd.pdf (569,0 KiB, 839 hits)

  hpr130xd-260xd.pdf (569,0 KiB, 839 hits)

Item Item Ref. Ref. Code Code Description Description
1 1 220192 220192 220192 220192 Electrode 30A Electrode 30A
2 2 220180 220180 220180/AN 220180/AN Swirl ring 30A Maximum Life Swirl ring 30A Maximum Life
3 3 220193 220193 220193/AN 220193/AN Nozzle 30A Nozzle 30A
4 4 220194 220194 220194/AN 220194/AN Shield 30A Shield 30A
5 5 220552 220552 220552/AN 220552/AN Electrode 50A Electrode 50A
6 6 220553 220553 220553/AN 220553/AN Swirl ring 50A Maximum Life Swirl ring 50A Maximum Life
7 7 220554 220554 220554/AN 220554/AN Nozzle 50A Nozzle 50A
8 8 220555 220555 220555/AN 220555/AN Shield 50A Shield 50A
9 9 220187 220187 220187/AN 220187/AN Electrode 80A Electrode 80A
10 10 220179 220179 220179/AN 220179/AN Swirl ring 80A-130A Maximum Life Swirl ring 80A-130A Maximum Life
11 11 220188 220188 220188/AN 220188/AN Nozzle 80A Nozzle 80A
12 12 220189 220189 220189/AN 220189/AN Shield 80A Shield 80A
13 13 220510 220510 220510/AN 220510/AN Nozzle 100A Nozzle 100A
14 14 220181 220181 220181/AN 220181/AN Electrode 130A Electrode 130A
10 10 220179 220179 220179/AN 220179/AN Swirl ring 80A-130A Maximum Life Swirl ring 80A-130A Maximum Life
15 15 220182 220182 220182/AN 220182/AN Nozzle 130A Nozzle 130A
16 16 220183 220183 220183/AN 220183/AN Shield 130A Shield 130A
17 17 220352 220352 220352/AN 220352/AN Electrode 200A Electrode 200A
18 18 220353 220353 220353/AN 220353/AN Swirl ring 200A Maximum Life Swirl ring 200A Maximum Life
19 19 220354 220354 220354/AN 220354/AN Nozzle 200A Nozzle 200A
20 20 220356 220356 220356/AN 220356/AN Shield 200A Shield 200A
21 21 220435 220435 220435/AN 220435/AN Electrode 260A Electrode 260A
22 22 220436 220436 220436/AN 220436/AN Swirl ring 260A Maximum Life Swirl ring 260A Maximum Life
23 23 220439 220439 220439/AN 220439/AN Nozzle 260A Nozzle 260A
24 24 220440 220440 220440/AN 220440/AN Shield 260A Shield 260A
25 25 220340 220340 220340/AN 220340/AN Water tube – Kompatybilna również z oryginalnymi elektrodami Water tube – Kompatybilna również z oryginalnymi elektrodami
 

 

 

 

PLASMA-POINT s.r.l. is in no way affiliated with AUTOGEN RITTER. The parts advertised for sale are not genuine AUTOGEN RITTER parts, but are parts made for and by PLASMA-POINT s.r.l. Reference to ATOGEN RITTER machine, torches and numbers are for your convenience only. We reserve the right to substitute genuine AUTOGEN RITTER parts in place of PLASMA – POINT s.r.l. parts.

PLASMA-POINT s.r.l. is in no way affiliated with AUTOGEN RITTER. The parts advertised for sale are not genuine AUTOGEN RITTER parts, but are parts made for and by PLASMA-POINT s.r.l. Reference to ATOGEN RITTER machine, torches and numbers are for your convenience only. We reserve the right to substitute genuine AUTOGEN RITTER parts in place of PLASMA – POINT s.r.l. parts.