logo-jutec logo_jutec logo_jutec_akcesoria

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DO OCHRONY LUDZI I MASZYN PRZED PROMIENIOWAMIEM LASEROWYM

Przy użytkowaniu generatorów promieni laserowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Ludzi, maszyny i otoczenie należy chronić przed szkodliwym działaniem światła laserowego.

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

ochrona-bezpieczenstwo-laserowe-a01

Rozporządzenie o sztucznym promieniowaniu optycznym (OStrV) definiuje: „promieniowanie optyczne to każde promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie długości fali 100nm÷1mm (OStrV BMdJ 7.2010). Spektrum promieniowania optycznego jest podzielone na promieniowanie ultrafioletowe (100÷400 nm), widzialne światło (380÷780 nm) i promieniowanie podczerwone (780 nm÷1 mm ). Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim ochrony oczu i skóry przed niebezpieczeństwem. Zobowiązuje ono do fachowej oceny zagrożeń i wdrożenia odpowiednich środków ochronny wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace przy użyciu laserów ręcznych klasy 3B, 3R i 4 (§ 3 OStrV).

ROZPRASZANIE SKUPIONEJ ENERGII

Środki ochrony osobistej i zabezpieczenia na stanowisku pracy mają za zadanie ochronę przed promieniowaniem laserowym. Dostarczamy odzież ochronną, rękawice, ochronę twarzy oraz kurtyny i osłony spełniające wymogi aktualnych norm w zakresie bezpieczeństwa laserowego.

RĘKAWICE OCHRONNE

ochrona-bezpieczenstwo-laserowe-a02

Rękawice JUTEC zabezpieczają przed promieniowaniem laserowym. Materiał powlekany węglem zapewnia klasę ochronności do P8. Do pracy laserami mniejszej mocy stosuje się produkty w klasie ochronności P5. Prosimy o kontakt w celu właściwego doboru środków ochrony.

UBRANIE OCHRONNE

Pełnomocnik ds. ochrony przed promieniowaniem laserowym lub zakładowy inspektor BHP definiuje wymaganą klasę ochronności ubioru celem zagwarantowania bezpieczeństwa pracy przy użyciu różnych typów laserów. Dla ochrony przed naświetlaniem laserowym, w zależności od zakresu zastosowania, dostępne są ubrania lekkie lub z podszewką.

KURTYNY OCHRONNE I OSŁONY MASZYN

ochrona-bezpieczenstwo-laserowe-a07

Odpowiednio do wymagań klienta i potrzeb danego zastosowania, dostarczamy wykonane na miarę kurtyny ochronne i osłony z różnymi typami zapięć: na rzepy, pierścienie lub oczka. Kurtyny ochronne odseparowują pracowników pozostających poza stanowiskiem pracy lasera, na zewnątrz nie wydostaje się żadne promieniowanie. Dla właściwej ochrony należy zapobiegać odbiciom światła laserowego! JUTEC produkuje osłony maszyn na miarę i dokładnie według wymagań klienta. Zapewniają one ochronę węży, kabli, instalacji odciągowych oraz podobnych urządzeń przed promieniowaniem laserowym.

  LS_Katalog_GB.pdf (5,1 MiB, 1 537 hits)