2290-h
Model Tlen Propan
  Ciśnieneie (kg/cm2) Przepływ (Lt./Hr.) Ciśnienie (kg/cm2) Przepływ (Lt./Hr.)
2290-1H 1-2 4,000-7,000 1/2 1,000-2,000
2290-2H 2-3 5,900-12,800 1/2 1,500-3,200
2290-3H 2-5 8,500-22,900 1 2,200-5,700
2290-4H 3-6 14,200-28,400 1 3,600-7,100
2290-5H 4-8 17,000-39,700 1-2 4,300-10,000

   

 

 

     PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.